روتر سیسکو سری 2800

Cisco-2851-Router-روتر سیسکو 2851

روتر سیسکو CISCO Router 2851

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

واردات و فروش  روتر سیسکو CISCO Router 2851   Cisco 2851 router 2851 w/ AC PWR, 2GE, 4HWIC, 3PVDM, 1NME-XD, 2AIM, IP BASE,128F/512D این روتر داری 2 اینترفیس با سرعت 10 و 100 و 1000…

خواندن نوشته →

Cisco-2821-Router-روتر سیسکو 2821

روتر سیسکو CISCO Router 2821

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

واردات و فروش  روتر سیسکو CISCO Router 2821 Cisco 2821 router 2821 w/ AC PWR, 2GE, 4HWICs, 3PVDM, 1NME-X, 2AIM, IP BASE, 128F/512D CISCO2821 Cisco 2821 Router 2800 Series ISR The Cisco 2800 Series provides…

خواندن نوشته →

Cisco-2811-Router-روتر سیسکو 2811

روتر سیسکو CISCO Router 2811

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

واردات و فروش  روتر سیسکو CISCO Router 2811   این روتر داری 2 اینترفیس با سرعت 10 و 100 می باشد. این روتر دارای اینترفیس های از قبیل USB : 2 x ¦ 2 x…

خواندن نوشته →

Cisco-2801-Router-روتر سیسکو 2801

روتر سیسکو CISCO Router 2801

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

واردات و فروش  روتر سیسکو CISCO Router 2801 Cisco 2801 router 2801 w/AC PWR, 2FE,4slots(2HWIC), 2PVDM, 2AIM, IP BASE, 128F/384D این روتر داری 2 اینترفیس با سرعت 10 و 100 می باشد. این روتر دارای…

خواندن نوشته →