روتر سیسکو سری 2900

Cisco-2951-K9-Router-روتر سیسکو 2951-K9

روتر سیسکو CISCO Router 2951 K9

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

واردات و فروش  روتر سیسکو CISCO Router 2951/K9 Description Cisco 2951 Router w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,2 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB Cisco 2951 Integrated Services Router (ISR) delivers highly secure data, voice, video, and application services for small…

خواندن نوشته →

Cisco-2921-K9-Router-روتر سیسکو 2921-K9

روتر سیسکو CISCO Router 2921 K9

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

واردات و فروش  روتر سیسکو CISCO Router 2921/K9 Cisco 2921 Integrated Services Router (ISR) delivers highly secure data, voice, video, and application services for small offices. Key features include:     3 Integrated 10/100/1000 Ethernet ports…

خواندن نوشته →

Cisco-2911-K9-Router-روتر سیسکو 2911-K9

روتر سیسکو CISCO Router 2911 K9

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

واردات و فروش  روتر سیسکو CISCO Router 2911/K9   Cisco 2911 router w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB این روتر داری 3 اینترفیس با سرعت 10 و 100 و 1000 می باشد. این روتر…

خواندن نوشته →

Cisco-2901-K9-Router-روتر سیسکو 2901-K9

روتر سیسکو CISCO Router 2901 K9

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

واردات و فروش  روتر سیسکو CISCO Router 2901/K9   Cisco 2901 router w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base این روتر داری 2 اینترفیس با سرعت 10 و 100 و 1000 می باشد. این روتر…

خواندن نوشته →