ماژولهای WIC

ماژول سیسکو Module Cisco WIC-1DSU-T1-V2

ماژول سیسکو Module Cisco WIC-1DSU-T1-V2

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

واردات و فروش  ماژول سیسکو Module Cisco WIC-1DSU-T1-V2 Product detail:Updated 1-Port T1/Fractional T1 DSU/CSU WAN Interface Card WIC-1DSU-T1-V2 Overview WIC-1DSU-T1-V2 Router WAN Interface Card WIC-1DSU-T1-V2 Specifications Updated 1-Port T1/Fractional T1 DSU/CSU WAN Interface Card  

خواندن نوشته →

ماژول سیسکو Module Cisco WIC-1B-S-T-V3

ماژول سیسکو Module Cisco WIC-1B-S-T-V3

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

واردات و فروش  ماژول سیسکو Module Cisco WIC-1B-S/T-V3 Product detail:1-Port ISDN WAN Interface Card (dial and leased line) WIC-1B-S/T-V3 Overview WIC-1B-S/T-V3 Router WAN Interface Card WIC-1B-S/T-V3 Specifications 1-Port ISDN WAN Interface Card (dial and leased…

خواندن نوشته →

ماژول سیسکو Module Cisco WIC-1SHDSL-V3

ماژول سیسکو Module Cisco WIC-1SHDSL-V3

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

واردات و فروش  ماژول سیسکو Module Cisco WIC-1SHDSL-V3 Product detail:One port G.shdsl WIC with 4-wire support WAN Interface Card WIC-1SHDSL-V3 Overview WIC-1SHDSL-V3 Router WAN Interface Card WIC-1SHDSL-V3 Specifications One port G.shdsl WIC with 4-wire support…

خواندن نوشته →

ماژول سیسکو Module Cisco WIC-2AM-V2

ماژول سیسکو Module Cisco WIC-2AM-V2

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

واردات و فروش  ماژول سیسکو Module Cisco WIC-2AM-V2 Product detail:Two-port Analog Modem Interface Card WIC-2AM-V2 Overview WIC-2AM-V2 Router WAN Interface Card WIC-2AM-V2 Specifications Two-port Analog Modem Interface Card  

خواندن نوشته →

ماژول سیسکو Module Cisco WIC-2a-s

ماژول سیسکو Module Cisco WIC-2a-s

, , دیدگاه‌ها بسته شده‌اند

واردات و فروش  ماژول سیسکو Module Cisco WIC-2A/S Product detail:2-Port Async/Sync Serial WAN Interface Card WIC-2A/S Overview WIC-2A/S Router WAN Interface Card WIC-2A/S Specifications 2-Port Async/Sync Serial WAN Interface Card  

خواندن نوشته →